Scholen dicht tot 19 januari a.s.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet besloten om per woensdag 16 december a.s. alle scholen te sluiten.

We hopen weer open te kunnen op 19 januari a.s.

De directie, leerkrachten en zorgmedewerkers van de PI-scholen houden na de kerstvakantie nauw contact met ouders en kinderen tot we weer open mogen. Hierover zijn de ouders via Parro, per mail en/of telefonisch geïnformeerd.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de directeur van de betreffende PI-school.

Terug naar alle nieuwsberichten