Veerle

Het verhaal van Veerle

"Elk kind vraagt weer wat anders van je. Als orthopedagoog, maar ook als mens."

Bij de PI-scholen voel je dat er gewerkt wordt met grote aandacht voor het kind. De ontwikkeling van kinderen wordt uitgebreid in kaart gebracht en er is veel kennis in huis om het individuele niveau te stimuleren. Daarnaast wordt er altijd veel energie gestoken in een goede samenwerking met ouders. Dit maakt dat we veel kunnen bereiken met het kind, maar ook met het gezin.

Je wordt echt uitgedaagd om creatief te zijn in het werken met deze kinderen. Elk kind vraagt weer wat anders van je. Als orthopedagoog, maar ook als mens. Hoe sluit ik aan bij dit kind en deze ouder? Lukt het om een ingang te vinden bij het kind om zo iets toe te kunnen voegen aan zijn of haar ontwikkeling? Je moet je als het ware voegen naar het ontwikkelingsniveau van het kind. Het ontdekken wat precies het ontwikkelingsniveau is van een kind is een hele (leuke) puzzel.

​Dit is het 4e jaar dat ik rondloop bij de PI-scholen. Ik ben in september 2017 begonnen als stagiaire voor mijn master orthopedagogiek. Die stage liep af in april 2018, waarna ik invalwerk heb gedaan als onderwijsassistente en als net afgestudeerde orthopedagoog werd betrokken bij de start van een nieuwe kleuterklas. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad tijdens mijn stage en het was dus ontzettend leuk om meteen zelfstandig aan het werk te gaan in hetzelfde team.

In september 2018 startte het project Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) van de gemeente Amsterdam. Sindsdien werk ik als orthopedagoog in het zorgteam binnen de school. Daarnaast werk ik vanaf 2020-2021 als schoolpsycholoog voor onze zorg-onderwijs groep. Het is erg leuk om als orthopedagoog twee functies te hebben binnen de school. Ik kan kinderen en ouders ondersteunen vanuit de zorg (SJSO) maar ook meedenken over de onderwijsontwikkeling van kinderen.

​Wat ik heel fijn vind is de samenwerking met de verschillende collega’s. Er wordt echt gewerkt vanuit vertrouwen, zowel onder de onderwijscollega’s als de zorgcollega’s. In verbinding met elkaar kom je veel verder dan alleen.

Het leukste is zien dat kinderen plezier hebben bij ons op school. En om mee te maken dat kinderen die bij ons gestart zijn in een klas voor laag functionerende leerlingen met bijkomende psychiatrische of gedragsproblemen, nu functioneren als volwaardige groep 3 leerlingen. Dat vind ik een groot succes. Niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor iedereen die op school werkt!

Terug naar Collega's aan het woord