Medezeggenschap

Iedere school in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraden van scholen binnen hetzelfde bestuur vormen daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR en GMR bestaan uit personeelsleden en ouders, en hebben verschillende wettelijke bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR en GMR toetsen het beleid, maar kunnen ook zelf voorstellen doen.

Hier lees je het jaarverslag.

Via GMR-scholen@pi-scholen.nl kun je meer informatie krijgen, notulen opvragen, of informeren naar de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.