Whitney

Het verhaal van Whitney

"Het werken binnen een gemotiveerd team met een positieve blik vind ik fantastisch."

Ik ben directeur op een van de PI-scholen en ik ervaar hier dat alle collega’s heel bewust gekozen hebben voor werken in het speciaal onderwijs. Elke dag zet iedereen zich met veel passie in voor het behalen van successen (soms groot, soms klein) voor onze leerlingen. Ik werk samen met collega’s die denken in mogelijkheden. Als een leerling iets lastig vindt dan wordt er gekeken naar welke mogelijkheden er zijn in de begeleiding en ondersteuning. De grote mate waarin collega’s voor elkaar, de kinderen en de ouders klaarstaan vind ik uniek en bijzonder. We hebben een pittig vak, maar we voelen heel duidelijk aan dat wij met elkaar echt iets betekenen voor onze leerlingen. Het werken binnen een gemotiveerd team met een positieve blik vind ik fantastisch.

Ik ben 8 jaar geleden begonnen als kleuterleerkracht op onze PI-school in Amsterdam West. Daarna ben ik bovenbouwleerkracht geworden op onze locatie in Hoofddorp. Deze vestiging was destijds een kliniekschool met twee klasjes. Inmiddels is de locatie uitgegroeid tot een school met onder- midden- en bovenbouwklassen. Ik werd toen LC- leerkracht. Naast mijn werk in de klas zette ik mij in voor het vergroten van de naamsbekendheid van het speciaal onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. Mijn doel was om ervoor te zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden, deze ondersteuning ook zouden krijgen. Naast mijn functie als leerkracht werd ik intern begeleider om collega’s te coachen. Uiteindelijk kreeg ik de mogelijkheid om een paar jaar, naast de toenmalige directeur, ervaring op te doen als schoolleider. In januari 2020 ben ik met veel plezier gestart als directeur.

Voordat ik werkzaam was in het onderwijs werkte ik in de jeugdhulpverlening. Samenwerking met hulpverlening is heel leuk en waardevol. Dat er bij de PI-scholen veel en intensief wordt samengewerkt met (jeugd-) hulpverleners spreekt mij dan ook extra aan.

Omdat we in het speciaal onderwijs weten dat onze leerlingen regelmatig met zichzelf en de omgeving worstelen is het behalen van succes iets heel bijzonders. Dat maakt het werken met onze doelgroep zo mooi. Ik kan veel trots voelen voor een leerling die een klein stapje zet.

Ik herinner me een kind dat in het begin veel grensoverschrijdend gedrag liet zien. Na een poos bij ons op school werd duidelijk dat zijn gedrag grotendeels voortkwam uit een vertraagde sociaal-emotionele ontwikkeling en onzekerheid. De leerling overschreeuwde zichzelf enorm. Door een positieve benadering, het toekennen van verantwoordelijkheden en veel ondersteuning in sociale situaties veranderde hij in een jongen met zelfvertrouwen. Hij durfde zichzelf te laten zien en begon zich didactisch enorm te ontwikkelen. Het mooiste moment was voor mij dat hij voor de klas durfde te komen om een spreekbeurt te geven over een zeldzame diersoort. De andere leerlingen leerden dingen die ze echt nog niet wisten. En ik ook!

Terug naar Collega's aan het woord