Achtste-groepers gaan RobotWise!

4-dec-RobotWise-Socializing-spraakballon

Een uitdagend hulpmiddel voor soepelere overstap naar het VO.

De PI-scholen hebben subsidie gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor samenwerking met RobotWise. Een prachtkans voor onze leerlingen van groep 8.

RobotWise biedt interactieve les -en trainingsprogramma’s met sociale educatieve robots. Hiermee krijgen leerlingen en leerkrachten een uitdagend hulpmiddel aangereikt om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog soepeler te maken.

De leerlingen van de PI-scholen hebben extra ondersteuningsbehoeften. Zowel met betrekking tot hun leerontwikkeling als op sociaal-emotioneel gebied. Dit maakt deelname aan het onderwijs tot een uitdaging.

Net als op andere scholen stromen onze leerlingen uit naar verschillende leerroutes (van praktijkonderwijs tot gymnasium) binnen het regulier en voortgezet speciaal onderwijs. Om hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is maatwerk nodig.

De PI-scholen zijn altijd op zoek naar de specifieke behoeften van elke leerling, zodat elke leerling optimaal tot ontwikkeling komt. De programma’s van RobotWise sluiten hier mooi op aan. Binnen de programma’s is er ruime aandacht voor motivatie, maatwerk, samenwerken, problemen oplossen en creativiteit. Dit alles gebeurt in een bekende veilige leeromgeving, met zowel de eigen leerkracht als een co-teacher van RobotWise. RobotWise helpt de leerlingen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, waardoor ze succeservaringen opdoen en hun leerplezier groeit.

Terug naar alle nieuwsberichten